groep 3
Marjan Zijlstra, Ingeborg Faber

 
groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
Herfst buiten en griezels in de klas.
Leuke opening van de kinderboekenweek.
Er waren heel veel ouders 's avonds op school, super leuk.
Lezen blijft heel belangrijk.
Volgende week spreekuur op woensdag 11 oktober.
In parnassys heb ik iets onder algemeen bij alle kinderen geschreven.
U kunt dit vast lezen.
Vandaag  heb ik een voorleesmama en gaan we naar de bibliotheek.
Volgende week heb ik ook nog voorleesouders en zelfs een opa.
Letters oefenen(geef vandaag een stencil met letters mee) blijft belangrijk.
Wie de letters goed kent kan sneller lezen.
Kern 2 van lezen is uit. Leestoets en op naar kern 3.
Vrijdag 13 okt. hebben we met de kinderen van gr. 3/8 een voorleeswedstrijd.
Elysha durft voor groep 3 mee te doen.
Het is een schoolgebeuren dus geen ouders.
Daarna is het herfstvakantie, wat gaat de tijd toch snel.
Alvast fijne dagen en tot de volgende keer.
Groeten juf Marjan Zijlstra

 

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
De groep is veranderd in een herfst/gruwelijk eng, klas.
Woensdag 4 oktober mogen de kinderen namelijk hun ouders mee naar school nemen
om in de groepen op school te gaan kijken.
Alle groepen hebben iets tentoongesteld over het onderwerp van de boekenweek.
Er is ook een boekenkraam.
De kinderen mogen 4 oktober verkleed naar school komen.
Ook is het die dag dierendag en mag een dierenknuffel mee.
Verkeersles op het plein is geregeld, bij droog weer.( Er zijn ouders die daarbij helpen.)
Als Uw kind een fiets heeft ,geef deze mee naar school.
In de verkeersles hebben we deze fietsen nodig.(ook op 4 oktober)
Op vrijdag 6 oktober gaan we op bezoek in de bieb.
Wist U dat Uw kind gratis lid mag worden? Even meegaan met uw kind om het te regelen na schooltijd.
Vrijdag 13 oktober is er een voorleeswedstrijd op school.(groep 3/8)
Een kind uit alle groepen gaat dan aan de andere kinderen een verhaal voorlezen.
Woensdag 11 oktober is er spreekuur voor groep 3.
U heeft als het goed is ,een brief gekregen.('s avonds / 's middags)
Van mij krijgt U volgende week een briefje met de tijd erop.
In parnassys zet ik een verhaaltje over Uw kind.
U krijgt vrijdag een oefenblad met woorden. Kunt U weer lezen thuis.
Nieuwe letters, ui, eu, b,( liedje b....b,b wat ben je dik, rechts staat je buik dat zie ik......)
Nieuwe woorden teen, neus ,buik.
Rekenen toets 2 komt eraan. Splitsen van de getalllen 1/5... 4= 2 en 2 b.v.
Heeft U nog gezocht naar witte lakens????
De spinnenwebben zijn inmiddels klaar.
Fijn weekend alvast.. juf Marjan Zijlstra 

groep 3 nieuws.
sorry Halloween

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
Weer een week voorbij.
Herfst is begonnen, boekenweek komt eraan en Haloween.
Thema is gruwelijk eng.
We doen er niet te eng mee in groep 3.
Heeft U witte lakens?  Of opa of oma?
Geef ze mee naar school. Ook hebben we wol nodig.
De infoavond was leerzaam en leuk. Helaas kan de powerpoint niet op de site.
Fijn weekend, juf Marjan Zijlstra

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
Leeskern 1 is afgesloten. De kinderen moeten de letters o,i,p,oo,n,e,k,s,aa,m,r,v , snel kunnen verklanken.
Ze hebben allemaal hun letterdiploma gehaald.
We gaan nu verder met de gele kern. Vandaag teen.
Schrijven van de schrijfletters vinden sommige kinderen nog moeilijk.
We proberen al woordjes te schrijven.
Met rekenen zijn we aan het tweede blok begonnen, bamzaaien... vraag maar aan uw kinderen.
Leuke bijen hangen in de gang en we gaan zo langzamerhand naar de herfst toe.
We hebben zelfs Engels gehad.
Volgende week info avond.
Fijn weekend, groetjes juf Marjan Zijlstra
 

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
Nieuwe woorden, aan, pen ,en.
Letters i,o,e enaa,oo, k,m,n,r,s,v,p.
Met deze letters maken we nieuwe woorden. B.v. sip, kip, raam,  enz.
Volgende week wordt er gekeken of uw kind deze letters kent.
Ze krijgen dan een letterdiploma nr. 1
Wanneer de letters moeizaam gaan, nodig ik U uit om ook thuis te oefenen.
Ik vertel U dan wat U kunt doen.
De eerste toets met rekenen is ook gemaakt. de uitslag zet ik in parnassys.
Heel belangrijk is tellen tot 20 met aanwijzen.
Ook de cijfersymbolen t/m 10 moeten ze nu kennen.
We hebben mooie rozen gemaakt en zonnebloemen met een bij erop.
De kinderen weten nu al heel veel over bijen. Bijen boekje is mee naar huis.
We gaan ook nog bijen maken voor in de gang.
Schrijven van de letters gaat steeds beter. De aa en k zijn wel heel moeilijk.
De kinderen hebben een brief voor de infoaond meegekregen.
Als U komt even mee terug geven.
Mijn klassenouders zijn: Dean zijn moeder, Jelte zijn moeder en Aiden zijn moeder.
Zij gaan mij helpen met van alles in groep 3.
Fijn weekend en tot de volgende keer.    juf Marjan Zijlstra
 

nieuws groep 3
Groep 3 nieuws,
Alweer bijna een een weekje om.
Wat kunnen we alveel.
Nieuwe woorden: vis en sok.
Schrijfletters: n,s,r,v en k al een beetje. Stickers verdienen en stempels.
Cijfers 1 t/m 5.
Met alle letters nieuwe woorden maken in klikklak boekje. b.v. raam,rik,mis,aan enz.
Losse letters en plaatjes erbij zoeken in letterdoos.
Splitssommen, 6<  3 ,    5<  2  , 4< 3     Tellen van voorwerpen met goede getal erbij.
                                  3            3          1
Getallenrij goedmaken van 1/ 12, welke getallen zijn er weg.
De bij met biologie, boekje. (komt als het klaar is mee naar huis)Leuke vissen in de gang en in de klas.
De regels van groep 3, veiligheid en lief zijn voor elkaar.
Maandag studiedag, kinderen zijn dan vrij.
Boekje lezen, maan en sommige kinderen al moeilijker, ook met extra hulp.
Op donderdag heb ik een hulpje in de klas ,die stage loopt, juf Serena.
Fijn die extra handen.
Fijn weekend alvast en tot de volgende keer.   juf Marjan Zijlstra

 

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
Elke week probeer ik een stukje te schrijven over groep 3.
Vandaag de eerste.
Wat hebben de kinderen hard gewerkt van de week.
En wat kunnen ze al.
Woorden ik, maan en roos. En ook de letters hiervan.
Leesletters zijn anders, dus leren we ook schrijfletters.
De i, m en r hebben we geoefend.
Alles hoeft nog niet super en fouten maken mag, leer je van.
Ook voor mij was het best wennen aan zo'n hele dag achter elkaar met de kinderen.
Al het begin is weer anders , komt allemaal best in orde.
De getalleen 1,2,3 en 4 kunnen we ookal schrijven en we maken al getallenlijnen tot 13.
Verkeer gehad, biologie, handvaardigheid enz...... Oook spelen we nog in hoeken.
Als U iets wil vragen, na schooltijd bent U altijd welkom.
Fijn weekend alvast en tot volgende week.   Juf Zijlstra