groep 7
Mark den Ouden

 
huiswerk Engels
volg de link om de woordjes te leren
http://www.woordjesleren.nl/questions.php?chapter=103651

Woordpakketten Spelling
Alle woordpakketten van spelling Taaljournaal groep 7 kunnen hier gedownload worden.

Tel in het Engels tot 20
one = één
two= twee
three= drie
four= vier
five= vijf
six= zes
seven=zeven
eight=acht
nine=negen
ten=tien
eleven=elf
twelve=twaalf
thirteen=dertien
fourteen=viertien
fifteen=vijftien
sixteen=zestien
seventeen=zeventien
eighteen=achttien
nineteen=negentien
twenty=twintig