Kinderraad
Tineke Maasland

 
Notulen september
De Kinderraad is voor het eerst bijelkaar geweest. Na een kennismaking met elkaar, is er al goed vergaderd over diverse punten. De notulen van deze vergadering vindt u hier