Ons onderwijs


We werken met zogenaamde ‘thuisgroepen’ en ‘instructiegroepen’. De thuisgroep is de basisgroep van een kind. Hierin zitten meerdere leeftijden bij elkaar. Kinderen kunnen van elkaar leren. Ieder kind is een keer de jongste, maar ook een keer de oudste van de groep. In de thuisgroep worden vakken gegeven zoals leefstijl, Engels, wereldoriëntatie, judo en gym. Bij andere vakken, zoals rekenen en begrijpend lezen, werken we met instructiegroepen. De één heeft een intensievere uitleg nodig dan de ander. Het ene kind zal de rekenstof van een week sneller tot zich genomen hebben dan een ander kind. Voor begrijpend lezen kan het kind op een ander niveau werken, het niveau kan dus per vak verschillen.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 gaan we werken met de volgende thuisgroepen: twee thuisgroepen 1-3, twee thuisgroepen 4-6, twee thuisgroepen 7-8, een HB groep 9-12 jaar en een ontdekkersgroep 6-8 jaar (voor kinderen die vermoedelijk hoogbegaafd zijn).

De hoeveelheid instructie wordt door de leerkracht, samen met het kind, vastgesteld in een ontwikkelgesprek. Deze individuele ontwikkelgesprekken vinden iedere 4 weken plaats met de leerkracht van de thuisgroep.

In plaats van het geven van losse zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek), bieden wij dit voortaan als een geheel aan, we noemen dit wereldoriëntatie, we gaan werken met thema’s waarin de bovenstaande vakken aan bod komen. Vooral voor de bovenbouw betekent die veel opzoekwerk op de computer, de kinderen kunnen werken met chromebooks. Wilt u meer weten over Blink? www.blinkwereld.nl

Naast het kiezen voor ons schoolorkest (vanaf gr 5), kunnen kinderen ook nog kiezen voor andere keuzevakken zoals bijvoorbeeld iets creatiefs, technisch, iets sportiefs en nog veel meer. in de bovenbouw bieden we 2 keuzevakken per week aan, in de middenbouw 1 keuzevak per week.

Wij geven judolessen volgens de Move a-Head 1+1=3 methode. Alle kinderen (groep 1-8) gaan aan de slag met R.V.V. (Respect Vertrouwen en Veiligheid), conflicthantering, samenwerken en zelfbeeld. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de theorie die in de klas wordt gegeven, wordt geoefend en ervaren in de gymzaal met judolessen en daarna zichtbaar wordt in het gedrag in de klas, op school en thuis. Tot de kerstvakantie krijgen de kinderen 4 judolessen en 4 klaslessen verzorgd door de docenten van Move a-Head, daarnaast geven de groepsleerkrachten ook nog 4 lessen. Dit is een project voor meerdere jaren, ieder jaar is er een presentatie voor groep 5 en 7 en een open les voor groep 3. Voor meer informatie, kijk op www.move-a-head.nl