De instructiegroepen 


Iedere thuisgroep heeft een naam van een locatie op de aarde. Zo spreken we niet meer van groep 6, maar je zit in groep Oceanië en je gaat rekenen in lokaal Zuid-Amerika. Je hebt je eigen leerdoelen en die doelen zijn voor iedereen anders. Je leert wel samen met kinderen die aan dezelfde doelen moeten werken, maar dat zullen kinderen van verschillende leeftijden zijn.

 Rekenen en begrijpend lezen worden in alle groepen op hetzelfde moment gegeven. Om 8.55 uur staan bijna alle kinderen op en lopen naar het lokaal van hun rekeninstructie. Het kan goed zijn dat ze met hun thuisgroep in Noord-Amerika zitten en hun rekeninstructie in Oceanië gaan halen. Voor begrijpend lezen haalt het kind misschien de instructie in Azië.

Ieder kind volgt zijn/haar eigen leerroute, op eigen niveau. We toetsen de leerstof die aangeboden is en het kind kan laten zien in hoeverre het de stof beheerst.

Er zijn kinderen die vanaf jonge leeftijd alleen maar D’s en E’s scoren op hun CITO-toetsen en hun methodetoetsen in de hogere jaren alleen maar onvoldoende maken. Dat betekent dat het kind waarschijnlijk op z’n tenen loopt, we gunnen ieder kind succeservaringen en borduren graag voort op het volgende als de voorgaande stof beheerst wordt.

Vakken als spelling, Engels, gym, wereldoriëntatie worden gegeven in de thuisgroepen.

De leerkracht van de thuisgroep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van ieder kind en zal regelmatig met collega’s moeten overleggen hoe het met een kind bij rekenen of begrijpend lezen gaat. Ons registratiesysteem is wel zo ingericht dat de leerkracht alle kinderen van de eigen thuisgroep kan zien in één oogopslag, ondanks de verschillende niveaus.