Talentontwikkeling


Wij gaan op zoek naar het talent in ieder kind! Het ene kind heet talent voor rekenen, een ander kind kan mooie verhalen schrijven en weer een ander kind is ongelooflijk muzikaal!

Om kinderen leren hun talent te ontdekken of te vergroten, bieden wij keuzevakken aan. Twee keer in de week staan er keuzevakken op het lesrooster. Een keuzevak duurt van vakantie tot vakantie, de laatste keer keuzevak bestaat uit een presentatie aan elkaar. Kinderen laten zien wat ze gedaan en geleerd hebben en maken zo andere kinderen ook enthousiast om de volgende periode voor dat keuzevak te kiezen!

Op ons open podium krijgen kinderen de kans om op te treden, soms met de hele groep, soms in een klein groepje, een tweetal of zelfs alleen. Alles mag, als je het maar wel goed voorbereid hebt! Alle kinderen zitten op de grote trap in de hal, de ouders staan rondom de balustrade en staan vol trots en bewondering naar de optredens te kijken.

Ons eigen schoolorkest 'De Tuimelende Noot' bestaat uit ongeveer 25 kinderen en daar zijn we heel trots op! Ieder kind mag kiezen voor een instrument, neemt onder schooltijd deel aan het schoolorkest en krijgt na schooltijd muziekles. We kunnen dit organiseren in nauwe samenwerking met muziekcentrum Forte.