Het bestuur van O2A5 en de clusterdirectie Molenwaard


Bestuur
OBS De Tuimelaar valt onder het bestuur van de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (O2A5). Bij O2A5 horen de openbare basisscholen in de regio en een basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs. Als O2A5 school hebben wij het voordeel dat we de kennis en ervaring van alle scholen kunnen gebruiken, terwijl iedere school haar eigen unieke karakter behoudt.
Daarnaast worden door het bestuursbureau van O2A5 veel administratieve- en beleidszaken voor de school geregeld. Zo kunnen leerkrachten en directie zich richten op hun primaire taak: lesgeven.

Directie

Misschien verwacht u op iedere school een directeur die verantwoordelijk is voor alle aspecten van de school. Bij O2A5 werken we anders. De O2A5 scholen zijn verdeeld over vijf clusters. Bij ons is een team van directeuren (clusterdirectie) verantwoordelijk voor een team van scholen (deze 5 scholen samen noemen we een onderwijsteam).  De clusterdirecteuren werken nauw samen.

Concreet
OBS De Tuimelaar valt onder onderwijsteam O2A5 Molenwaard, samen met
Obs de Ammers – Groot Ammers
Obs de Boomgaard – Streefkerk
Obs de Knotwilg – Nieuwpoort/Langerak
Obs de Stapsteen – Bleskensgraaf

De clusterdirectie van 02A5 Molenwaard bestaat uit:
Ada van Wingerden-Rombach, Anouk Vonk en Nicolette van der Weide

Contactpersoon
Wilt u iets bespreken op schoolniveau en kan de leerkracht u niet verder helpen?
Dan kunt u contact opnemen met Nicolette van der Weide l directietuimelaar@o2a5.nl l 06-49665302