Over onze school 


OBS De Tuimelaar: een welkom gevoel voor iedereen!

Wij zijn een inclusieve school met veel aandacht voor de primaire vakken zoals lezen, schrijven, rekenen, taal en wereldoriëntatie. We komen tegemoet aan de onderwijsbehoeften van ieder kind.
We bieden een doorgaande leerlijn aan, waarin rekening wordt gehouden met verschillen.