Downloads


Op deze pagina vindt u enkele documenten die voor u als ouder interessant kunnen zijn. 

Inspectierapport 2016
In het inspectierapport kunt u de bevindingen van de schoolinspectie lezen, u kunt het document hier dowloaden.
Jaarplan
In het jaarplan staan de beleidsvoornemens voor het huidige schooljaar. Het jaarplan kunt u hier downloaden.

Jaarverslag
Het jaarverslag informeert u over het afgelopen schooljaar en is tevens bedoeld voor de inspectie van het onderwijs. U kunt het jaarverslag
hier downloaden.

Klachtenregeling
Indien u een klacht wilt indienen, kunt u de klachtenregeling hier dowloaden.

Leerlingtevredenheidspeiling 2016
In maart 2016 is er in de groepen 5 t/m 8 een leerlingtevredenheidspeiling gehouden, de resultaten kunt u hier lezen.

Meldcode

De meldcode, zoals deze is opgesteld door onze stichting O2A5 en geldend voor alle scholen welke verbonden zijn aan onze stichting,
kunt u hier downloaden.

Protocol medicijnverstrekking
Hier
kunt u het protocol medicijnverstrekking vinden.

Schoolplan
In het schoolplan kunt u onze missie en visie lezen, maar ook onze ambities en plannen voor de toekomst. U kunt het schoolplan hier downloaden.

SOP
Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief, in beeld. Het geeft informatie over onze leerlingen, onze ondersteuning zowel de inhoud als de omvang, de kwaliteit van deze ondersteuning en de expertise van ons schoolteam. U kunt hier het SOP downloaden.

Strategisch beleidsplan
Het strategisch beleidsplan van onze stichting O2A5 kunt u hier downloaden.