Oudervereniging


Onze oudervereniging (OV) bestaat uit een groep enthousiaste moeders en vaders die tal van leuke activiteiten organiseren voor de kinderen. Het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, een lente high-tea, een voorleesontbijt, maar ook de schoolreis zijn enkele voorbeelden.

Dankzij de ouderbijdrage beschikt de oudervereniging over een budget waarmee deze leuke activiteiten betaald kunnen worden. Als uw kind bij ons op school komt, dan wordt u automatisch lid van deze vereniging en krijgt u een machtiging voor de ouderbijdrage.

De oudervereniging vergadert om de zes weken om komende activiteiten te coördineren en afgeronde activiteiten te evalueren; 1 leerkracht woont namens directie en team deze vergaderingen bij. Op dit moment zitten in de oudervereniging Suzette van Houwelingen, Lucinda Suvaal, Marcella Steernberg, Simone Moret, Bianca Verwolf, Joyce Bouter, Marije Boele, Margreet Prins,
Harry van Buren, Whitney Veen en Hanneke ten Bosch Namens de leerkrachten is dit Ingeborg Faber. 

Wilt u meer weten over de OV, wilt u zelf meehelpen en meedenken om onze activiteiten tot een succes te maken? Dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of een mail sturen naar ov.obsdetuimelaar@gmail.com


Rekeningnummer oudervereniging obs de Tuimelaar:  IBAN NL 86 RABO 0361716842

U kunt hier een machtigingsformulier downloaden voor het betalen van het schoolfonds.