Oudervereniging


Onze oudervereniging (OV) bestaat uit een groep enthousiaste moeders en vaders die tal van leuke activiteiten organiseren voor de kinderen. Het Sinterklaasfeest, het kerstfeest, een lente high-tea, een voorleesontbijt, maar ook de schoolreis zijn enkele voorbeelden.

Dankzij de ouderbijdrage beschikt de oudervereniging over een budget waarmee deze leuke activiteiten betaald kunnen worden. Als uw kind bij ons school komt, dan wordt u automatisch lid van deze vereniging. In het inschrijvingssetje vindt u een machtiging om de ouderbijdrage automatisch te laten incasseren.

De oudervereniging vergadert om de zes weken om komende activiteiten te coördineren en afgeronde activiteiten te evalueren; één leerkracht woont namens directie en team deze vergaderingen bij. Op dit moment zitten in de oudervereniging: Lucinda Suvaal, Marcella Steernberg, Simone Moret, Bianca Verwolf, Joyce Bouter, Marije Boele, Margreet Prins, Anneke van Heusden en Hanneke Bosch. Namens het team is dit Ingeborg Faber.

Wilt u meer weten over de OV, wilt u zelf meedenken en meedenken om onze activiteiten tot een succes te maken? Dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden of een mail sturen naar ov.obsdetuimelaar@gmail.com.

Het rekeningnummer van Oudervereniging obs de Tuimelaar: NL86_RABO_0361_7168_42.

U kunt hier een machtigingsformulier downloaden voor het betalen van het schoolfonds.