Parnassys


Sinds een aantal jaren werken we met het leerlingadministratie- en leerlingvolgsysteem Parnassys. Leerkrachten hebben naast de persoonlijke gegevens van de kinderen ook de mogelijkheid om hier alle toetsgegevens in te verwerken en ouders thuis inzicht te geven in de vorderingen van de kinderen.

Ouders kunnen inloggen op de ouderpagina, waar alle vorderingen bekeken kunnen worden. Ook is er voor de ouders de mogelijkheid alle persoonlijke gegevens te wijzigen. Het is belangrijk dat alle gevens zo up-to-date mogelijk zijn. Om in te loggen op deze pagina, klikt u op onderstaande link.

ouderinlog Parnassys