IEP-lvs


Op onze school werken wij met IEP. We hebben jaren de CITO-toetsen afgenomen, maar we vinden dat deze niet ‘compleet’ zijn.
We kijken liever naar het gehele kind, naar resultaten, maar ook naar werkhouding, faalangst, inzet, betrokkenheid, etc. 
Via deze link kunt u een document downloaden met meer informatie over IEP-lvs. 

Verder hebben we ook een leeswijzer over de Talentenkaart IEP - Inzicht Eigen Profiel. In deze leeswijzer worden de toetsresultaten van uw kind toegelicht.