Rookvrije school en schoolplein


Ons schoolgebouw en het bijbehorende schoolplein zijn rookvrij.


Onder het schoolgebouw verstaan wij alle ruimtes in het pand: de gangen, de trappen, de toiletten, de keuken en de ruimtes van eventuele andere gebruikers van ons pand zoals bijvoorbeeld de bibliotheek.

Zien roken, doet roken
Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.

Helpt u ook mee?
Wij vragen u ook om uw medewerking en u te houden aan de regels van onze scholen. U helpt ons ook door niet elders in het zicht van de leerlingen te roken. Bijvoorbeeld net buiten de hekken bij het brengen en ophalen. Met elkaar dragen we zo bij aan een gezonde leeromgeving voor onze kinderen.