OBS De Tuimelaar: een welkom gevoel voor iedereen!


Wij zijn een inclusieve school met veel aandacht voor de primaire vakken zoals lezen, schrijven, rekenen, taal en wereldoriëntatie. Inclusief betekent dat we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind. We bieden een doorgaande leerlijn aan, waarin rekening wordt gehouden met verschillen.

Openbaar onderwijs

Onze school is een openbare school. Dit betekent dat wij open staan voor iedereen en dat wij respect hebben voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Onze kinderen leren rekening te houden met, maar ook nieuwsgierig te zijn naar de overtuigingen van anderen. We leren onze kinderen bewuste en doordachte keuzes maken en hun eigen grenzen aan te geven. 

Jezelf zijn

Er is ruimte om jezelf te zijn; iedereen is anders, en dat is mooi! Wij gaan uit van deze verschillen en gebruiken die als uitgangspunt om jezelf en je talenten te ontdekken. We hebben veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind. Talentontwikkeling neemt bij ons een belangrijke plaats in, twee keer per jaar organiseren we een open podium en kinderen kunnen voor een periode een heel ander vak volgen, zoals bijvoorbeeld het maken van een film, turnen, theater, etc. Het aanbod is iedere periode anders.

Een stevige basis voor de toekomst

De inbreng en inspraak van onze kinderen in het leerproces en de schoolontwikkeling is groot. We leren vaardigheden aan op sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens. Onze methode Move aHead neemt hierin een belangrijke plaats in. De begrippen respect, veiligheid en vertrouwen staan centraal in onze school.

Lees meer over onze manier van werken

Meer informatie over onze school vindt u op www.scholenopdekaart.nl