groep 3
Marjan Zijlstra

 
groep 3 nieuws
groep 3 nieuws,

Het laatste berichtje van juf Zijlstra voor de Grote vakantie.
De klas is leeg en schoongemaakt, met dank aan een aantal ouders,
die onder de gymles de klas nog even onder handen hebben genomen.
Rapporten zijn mee, morgen nog een spelletjes dag.
De kinderen mogen zelf spullen meenemen.
Om 12.00 uur begint de vakantie.
Succes volgend jaar en bedankt voor alle mooie cadeautjes, als dank dat ik
jullie juf van groep 3 mocht zijn.
De pot met alle namen van de kinderen erop, geef ik na de vakantie een mooi plekje op mijn bureau.
Vreemd om morgen afscheid van de kinderen te nemen.
In de pauze zie ik ze nog, maar toch ga ik ze missen.
Fijne vakantie toegewenst.     Juf Marjan Zijlstra

 

groep 3 nieuws
groep 3 nieuws
Straks nog een weekje en dan vakantie.
De klas opruimen is nooit leuk.
de kinderen mogen met van alles helpen.
We werken ook gewoon door.
Alle boeken en schriften moeten uit.
We hebben hard gewerkt dit jaar en ik ben trots op de kinderen.
We hebben ook al even kennis gemaakt met de nieuwe juffen.( in groep 4)
Ook hebben we feestelijk afscheid genomen van juf Marjan Mast, zij gaat met pensioen.
Volgende week nog de musical van groep 8 en kiezen met de gym.
Ook mogen de kinderen van plaats verwisselen de laatste week.
Kastje maken we dan pas leeg.
Alvast een fijne vakantie toegewenst en blijf lezen ook in de vakantie......
Juf marjan Zijlstra

 

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
De laatste lootjes, alles uitmaken en nog AVI-lezen.(tekst lezen)
Volgende week gesprekken over voortgang kinderen:dinsdag 26 juni.
Kinderen hebben al een briefje meegekregen met een tijd erop, morgen de laatste kinderen.
De rapporten en cito's zijn dan te zien.
In parnassys staat dan een algemeen stukje.
Mag echter nog niet mee naar huis.(laatste week)
Vrijdag 29 juni is er een zomerfeest op school voor alle kinderen.
Tot de volgende keer.....fijn weekend alvast ..juf Marjan Zijlstra


 

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
Drukke week met al die cito's.
Rekenen, spelling, dmt (lezen woorden) 1, 2 ,staan al in parnassys.
Begrijpend lezen is af, maar moet nog nagekeken worden.
Als ik dat klaar heb, zet ik het weer in parnassys.
DMT 3 (moeilijke woorden) en AVI(teksten) lezen moeten nog gedaan worden. 
Elk kind moet bij de juf komen lezen en dat is best een klus.
Wat ik tot nu toe zie, is dat de meeste kinderen fijn vooruit gegaan zijn.
Leeskilometers en BOUW (computer lezen) is heel belangrijk.
Vandaag, Donderdag hebben we pannenkoeken gegeten,als beloning voor taakspel.
Dank aan de ouders ,die ze gebakken hebben, was lekker en de meeste kinderen hebben er wel 3 op.
Ook hebben we met de hulp van ouders handenarbeid gedaan.
Leuke vogels, een hele gekke slang, een hele lange slang en bomen voor in het oerwoud zijn gemaakt.
Ook hier bedank ik de ouders ,die zo fijn geholpen hebben.
Morgen hebben de kinderen vrij.
De meesters en juffen niet, studiedag.
Fijn weekend en tot de volgende keer.   Juf Marjan Zijlstra
 

groep 3 nieuws
Nieuws groep 3
 
Onze klas verandert zo langzamerhand in een jungle klas.
Zomerfeest thema is jungle fever.
We gaan donderdag 14 juni, met de hulp van ouders slangen,vogels en bomen maken.
En we hebben een taakspel beloning.
Als het goed is ,is het de bedoeling om pannenkoeken tussen de middag te gaan eten.
Helpt U mee er een paar te bakken...kleintjes graag.
De klassenouders zetten dit berichtje op de schoolapp.
Mag Uw kind geen pannenkoek, graag doorgeven.
Voor stroop en suiker wordt gezorgd.
Cito spelling is afgenomen en staat in parnassys.
We zijn ook met rekenen begonnen. Dan lezen nog.(ook begrijpend lezen)
Als het goed is ,is het cadeautje voor vaderdag of iemand anders mee naar huis gekomen.
We maken nog iets, maar dat verklappen we niet.
Fijn weekend alvast, juf Marjan Zijlstra

 

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
Open podium was leuk.
Heel veel kinderen hebben elkaar leren touwtje springeen.
De rekentoets staat in parnassys.
Heel veel kinderen hebben moeite met de getallenlijn, dus gaan we extra oefenen.
Sommige kinderen draaieb getallen om. 
Wij leren in groep 3 dat de grootste voorop staat, dus vier en dertig=30 en 4= 34  en niet 43
De toets neem ik nog een keer af om te zien of ze het nu wel snappen.
De leestoets is ook afgenomen.
Heel veel kinderen hebben geoefend. Fijn hoor.
Iedereen is wel vooruit gegaan, maar nog niet allemaal voldoende.
Ook deze gegevens staan in parnassys.
Het voetbaltoernooi was leuk en warm.
We hebben niet gewonnen, maar wel ons best gedaan.
Dank voor de hulpouders, die leider/ster waren.
Ook heeft onze school een audit gehad.
Alles wat we doen is bekeken door Jan Vermeulen.
Wij zijn heel trots op het resultaat, mede dankzij de hulp van heel veel ouders, komt onze school er goed uit.
De aankleding van de school en de vele leesouders in groep 3 hebben zeker indruk gemaakt.
Fijn weekend juf Marjan Zijlstra

groep 3 nieuws,
Groep 3 nieuws,
We hebben weer een kern af van lezen en rekenen.
We hebben de toetsen gemaakt.
Als ik ze heb nagekeken komen ze in parnassys.
Ook de leestoets is gedaan, ze hebben een leesblad mee naar huis gekregen om te oefenen.
Jammer genoeg oefenen sommige ouders niet met hun kind.
Tempo lezen kan alleen door lezen, lezen...
Volgende week doen we de tempo les van kern 10 nog eens.
Morgen trouwt mijn zoon en ben ik dus niet op school.
Maandag is open podium. Ze hebben weer iets ingestudeerd en gaan touwtje springen.(na half 9)
Dinsdag ben ik er weer.
Fijn weekend,   juf Marjan Zijlstra
 

groep 3
Groep 3 nieuws,
Wat een mooi weer opeens.
Toch ook weer gewoon gewerkt, met vandaag de koningsspelen.
Rekentoets staat in parnassys.
Blijf oefenen met lezen, kilometers maken helpt de snelheid.
Fijn weekend , juf Marjan Zijlstra

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
De schoolreis was een succes.
Blij en moe van alle indrukken kwamen we weer aan in Nieuw-Lekkerland.
De moeder van Yaniek is zo lief om alle schoolshirts te wassen.(dank je wel)
Daarna weer gewoon aan de slag.
Leestoets 9 is gedaan en het woorden blaadje is meer naar huis gegaan.
Kunt U ook nog oefenen.
Kern 9 van veilig leren lezen is ook weer bijna uit.
En met rekenen zijn we aan het oefenen voor de toets.
Nieuwe woorden met een ieuw en eeuw en uw.
Dubbele medeklinker bij kleine klanken , zwemmen, kipppen.
En de opa van Lara kwam even jonge kuikebtjes laten zien.
Fijn weekend    juf Marjan Zijlstra

groep 3 nieuws
Nieuws van groep 3,
Woensdag een gewoon dagje, na de vrije dagen.
Donderdag nam Serena afscheid van groep 3 onze hulpjuf.
We waren zo lekker aan het spelen dat we de tijd vergaten in het gymlokaal.
Iets later na huis dus. We hebben nog wat lekkers van Serena gekregen en we hebben
haar een cadeautje gegeven.
Vrijdag ons Efteling boekje afgemaakt met stencils van de week.
Er zitten ook leesstencils in. Kunt U oefenen.
We hadden ook twee jarigen, Caitlin en Emma.
Lekker snoepen dus, of mee naar huis.
Maandag ben ik er en ga mee op schoolreis. Woensdag ben ik er niet en komt juf Ingeborg.
Heb de kinderen vandaag nog een brief meegeven.
Vergeet geen drinken en eten in de tas te doen.
We verwachten goed weer .
Fijn weekend, juf Zijlstra
 

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
Leestoets gedaan staat in parnassys.
Taaltoets ,staat in parnassys.
Rekentoets gedaan ,nog nakijken en dan in parnasys.
Zijn begonnen met Pasen en Efteling.
Volgende week gaan we eieren zoeken.
Af en toe zal ik weleens niet op school zijn.
Ben in een onderzoek molen terecht gekomen.
Fijn weekend alvast,  juf Marjan Zijlstra


 

groep 3,
Thema:" Let op de suikers"is erg leuk geweest.
Bewust maken wat gezond is en waar veel suikers in zitten,
was leerzaam.
We hebben geproefd, gesport,suikerklontjes verdient....dorp van gebouwd,een quiz gedaan,
Posters gemaakt, de groenteboer is langs geweest , in de natuur bezig geweest en
de sponserloop op maandag.
Vrijdag kunt U na schooltijd even in de groep kijken, wat we opgehangen hebben.
En ons suikerdorp bewonderen.
Volgende week weer een normale week.
We zijn met sprookjes(Efteling) begonnen.
Volgende week ook een rekentoets en tempo lezen.
Fijn weekend alvast.   groeten juf Zijlstra
 

groep 3 nieuws,
Beste ouders,
Deze week de olympische spelen afgesloten met een leuke gymles.
De kinderen kregen allemaal een medaille en een diploma.
Dank aan de hulpouders.
De rapportgesprekken zijn geweest .
Na de vakantie gaan we verder met kern 8 van Veilig.
Een roverkoning die letters mag opeten.   lo-pen,  ga,..enz.
Een sufferdje, de letter e, die je uitspreekt als u. b.v. de, je, me ..komen.
Fijne vakantie en vergeet niet te lezen....  Groeten juf Marjan Zijlstra

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
Nog steeds die nare griep in de groep.
Ik hoop mijn portie gehad te hebben.
Van de week ook aandacht besteed aan het overlijden van een moeder.
(van Martan ,gr. 8 en Pien, gr. 5.)
We hebben bloemen gemaakt en er is een kaart van groep 3 met alle namen erop.
Het leven gaat verder...verjaardagen gevierd ,olympische spelen gekeken,enz.
Rekentoets 7 is gemaakt en in Parnassys gezet.
Ook zijn we aan kern 8 van Veilig leren lezen begonnen.
De ng.... woorden en nk....woorden, b.v. gang, zing en pink, bank.
We werken op de computer aan maatwerk allemaal.
Leuke schaatstekeningen hangen in de gang.
Volgende week gaan we op donderdag met de gym, olympische spelen doen.
Vier ouders gaan daarbij helpen. We hebben al een olympische vlag.
De kinderen krijgen een diploma en een medaille.
Vrijdag 23 februari hebben de leerkrachten een studiedag en is uw kind vrij.
Fijn weekend alvast,   juf Marjan Zijlstra
 

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
Vorige week was ik plotseling ziek....buikgriep, dus geen berichtje.
Nu ben ik er weer.
We hebben cito rekenen, spelling en lezen gedaan.
Zodra ik alles nagekeken heb, maak ik weer een briefje voor thuis met de uitslag erop.
Ook is kern 6 van lezen af.
De wintersignalering hoort daarbij.
Kunnen de kinderen alle schrijfletters schrijven.
Kunnen ze tempo lezen, direct lezen of spellen ze nog veel.
Ook hier hoort een uitslag bij. Die zal ik er ook op zetten.
Hoop volgende week alles af te hebben.
De klas is een beetje olympisch aan het worden.
Voor het open podium hebben we jongleeractiviteiten.
En een Engels liedje met schudkokers.
Rekenen moet steeds meer uit het hoofd. We hebben geen blokjes meer ,maar een rekenrek.
Fijn weekend alvast en tot de volgende keer.    juf Marjan Zijlstra
 

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
Allereerst de beste wensen.Fijne dagen gehad?
Nu weer aan de slag op school.
Nieuwe woorden zijn: pauw, met a' tje au en duif, met de f en geit met de ei van ei.
De kinderen moeten nu ook kunnen tellen t/m 30, vooruit en achteruit.
Sommige vinden terugtellen lastig. Kunt U ook oefenen. 30, 29, 28 enz.
Splitssommen onder de tien zijn belangrijk.
Ze hebben een huiswerkstencil meegenomen om te oefenen.
Alle sommen van de 10 moeten ze echt uit hun hoofd gaan weten.
Zo ook de andere getallen. 4=  1+3,3+1,2+2,0+4,4+0   b.v.
We hebben sneeuwkristallen geknipt en de vuurwerktekeningen hangen in de klas.
Ook zijn we met rekenen op de computer begonnen.
Elke dag komt elk kind aan de beurt.
Tempo lezen van de woorden blijft lastig. Oefen thuis ook de woorden dat helpt.
We gaan ook aan de cito beginnen volgende week.
Maak de kinderen niet zenuwachtig, het is gewoon een werkje.
Fijn weekend en tot de volgende keer.   Juf Marjan Zijlstra

 

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
Het laatste berichtje van 2017.
De klas is weer bijna leeg en de kinderen zijn verhuisd naar een ander plekje.
We krijgen na de vakantie een nieuw meisje in de klas.( Caitlin)
Bedankt voor al het lekkers en hulp. Het was een geslaagd kerstfeest.
Kern 5 van lezen is klaar. In de vakantie zet ik de gegevens in parnassys.
Blijf lezen, vooral de woordrijtjes. Tempo gaat vanzelf omhoog dan.
Fijne vakantie en kijk uit met vuurwerk.
De beste wensen voor het nieuwe jaar en tot dinsdag 9 januari 2018.
Groeten juf Marjan Zijlstra

groep 3 nieuws
Nieuws van groep 3
Van de week weer hard gewerkt. Kern 5  van lezen is bijna uit.
Nieuwe woorden: hut, reus, jas, bijl, hout, vuur.
We gaan dus weer toetsen. Letters en snel lezen.
Met rekenen hebben we blok 5 uit....dus ook weer een toets volgende week.
Als ik gegevens heb ,komen ze in parnassys.
De klas ziet er gezellig uit. We hebben nu zelfs een echte kerstboom.
Vandaag hebben ouders meegeholpen met kerstversieringen.
Bedankt lieve ouders, voor bomen, kerststukjes, foto's,lekkere koekjes,en versierde potjes.
De kinderen in de groep zijn met liedjes en gedichtjes voor kerst bezig.
Ook staat er een doos in de klas voor serious request.
De kinderen of ouders kunnen,mogen hier iets in doen.(geld ,een leuk briefje....)
Op kerstavond staat de doos ook in de klas.
Sponser anders uw kind voor de mooie kerststukjes of kerstkaart met foto.
Het geld gaat naar de organisatie, die helpt ouders, broertjes,zusjes enz. te herenigen.
Sommige kinderen zijn alles kwijt..
Fijn weekend en tot volgende week. Juf Zijlstra
 

groep 3 nieuws
groep 3 nieuws
We hebben een programma voor Sint gemaakt.
We gaan voorlezen en iets met letters doen en pietengym.
Toets rekenen nr. 4 is afgenomen en staat in parnassys.
De meeste kinderen vinden het schrijven van de getallen nog moeilijk. (t/m 100)
Ook de leestoets is weer klaar.
Bijna  alle kinderen hebben moeite met tempolezen,maar dat is normaal.Vandaar op dat onderdeel veel onvoldoende. Het gemiddelde cijfer is wel voldoende. Dus schrik niet.
De kinderen moeten steeds meer direct gaan lezen, dan gaat het tempo vanzelf omhoog.
Oefenen dus. Fijn al die leeshulp in de klas.
Op 5 december de kinderen met jas aan de klas in.
We gaan de Sint buiten ontvangen. We hebben mooie Spaanse vlaggen gemaakt.
Nu maar hopen dat het droog weer is.
Fijn weekend alvast en tot de volgende keer. Groeten juf Marjan Zijlstra
 

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
Sint is in het land en dat is te merken.
We kijken onder het eten sinterklaasjournaal, maar gaan gewoon door met
werken. Hebben een leuke boot in de gang staan met onze Pietjes.(dank aan mijn hulpouders en oma)
In de klas hangen Sinterklazen en we mochten onze schoen zetten.
Vandaag komen de cadeautjes mee naar huis.
De schoen hebben ze zelf gemaakt.
We doen 's morgens Pietengym en we kunnen bij de gym
een pietendiploma halen.
kern 4 van lezen?taal is af, dus weer toetsen...
Wanneer ik de uitslagen heb zet ik ze in parnassys.
Rekenen is ook aan een nieuw blok toe.
Vandaag de toets.
Nieuwe woorden huis,weg,bos,tak,hut.
Getallen splitsen met rekenen is erg belangrijk...5=4+.   5=2+.  enz.t/m 10
En 16=10+6   14=10+4   enz.  Kunt U thuis ook doen.
Vandaag gaan we ook iets bakken, verdient met taakspel.
Fijn weekend en tot de volgende keer.    juf Marjan Zijlstra

 

groep 3 nieuws
groep 3 nieuws,
Herfsttoets van lezen is ingevoerd en ik heb een briefje mee naar huis gegeven met een cito letter.
Alle kinderen beheersen de letters, maar nu nog wat sneller gaan lezen.
Ik ben blij met alle hulp die ik krijg. Leeskilometers maken helpt goed.
Nieuwe woorden huis, weg, bos, tak,maandag hut.
Week van respect hebben we afgesloten met een liedje op de open podium dag.
Respect blijft natuurlijk altijd belangrijk.
Respect kun je niet afsluiten, is elke dag belangrijk.
Morgen komt Sint in het land.
Natuurlijk wordt hier voldoende aandacht aan besteed.
Het is voor de kinderen een drukke tijd.
Toch werken we gewoon door, maar doen ook Sint dingen.
Fijn weekend en tot de volgende keer,  Juf Marjan Zijlstra
P.S. Wilt U kleine glazen potten sparen voor kerst.
 

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
Week van het respect.
Wat is respect, lief zijn voor elkaar, elkaar helpen, luisteren enz.
We hebben posters gemaakt en de boom in de gang versierd met oren en tekst.
Ook hebben de kinderen een boekje gemaakt.
Dank je wel dat je er voor mij bent.
Op maandag na schooltijd kunt U de boom en posters en werkstukjes bekijken op school.
Op woensdag zingen we nog een liedje over respect het is dan open podium.
Dat begint ongeveer om half 9, samen met gr4 en 1/2.
Vandaag was onze stagiäre jarig.
We hebben iets voor haar gemaakt en ze kreeg een snoeppot.
Ook het broertje van Viénna kwam even in de klas.
De herfstsignalering is nog niet klaar.
Zodra ik alle gegevens heb komen ze in parnassys.
Volgende week begint het Sinterklaasjournaal.
De klas gaat dus in Sint/Piet klas veranderen.
Fijn weekend alvast.   juf Marjan Zijlstra
 

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
Mijn computer doet het weer.
Kern 2 ingevoerd in parnassys.
Leesblad komt morgen mee naar huis.
Letters van kern 3 aan het oefenen.
Morgen nog een keer voor het diploma.
Nog niet iedereen gehaald.
Staat ook in parnassys, maar kan nog veranderen, wanneer ze goed geoefend hebben.
de letters zijn:d,i,oe,ui,v,s,n,ee,t,b,r,eu,e,aa,oo,p,k,ij,z,g,o.
Op de letterdiploma's zijn de letters die ze moeilijk vinden wit gekleurd.
Morgen komen de diploma's mee naar huis.
Kern 3 is ook bijna af.
Woorden weer allerlei leestoetsen en schrijftoetsen afgenomen.
Dit heet de herfstsignalering.
Wanneer alles klaar is zet ik het weer in parnassys.
Ook zal in een briefje mee naar huis geven volgende week met het eindresultaat.
Mijn verjaardag was erg leuk.
Dank voor de hulpouders bij handvaardigheid en het leuke cadeau.
De vleermuizen zijn al thuis en vandaag kwamen de glazen potjes mee.
Morgen de pompoen borden en de lampion.
De bloedletters gaan ook mee naar huis.
Fijn weekend alvast en blijf met uw kind lezen...kilometers maken, noemen wij dat.
juf Marjan Zijlstra

Groep 3 nieuws
groep 3 nieuws,
Lekker uitgerust in de herfstvakantie?
Dan gaan we er weer met goede moed tegenaan.
Nieuwe woorden: poes, koek zeep en maandag ijs.
De letters heb ik om te oefenen meegeven naar huis.
We hebben bijna weer een rekentoets en sommige kinderen wilden ook thuis huiswerk maken.
Heb ook een leeg rekenstencil meegegeven.
Mijn computer op school in gecrast.
Heb de hele week geen gebruik kunnen maken van internet, mail, digibord enz.
Hoop volgende week wel een werkende computer te hebben.
Zit nu in de gang op de kindercomputer dit berichtje te schrijven.
Volgende week woensdag 1 november is het feest in groep 3.
Juf viert haar verjaardag en we vieren een beetje Halloween.
Ouders gaan mij helpen met een leuke knutselopdracht.
Gewoon eten meegeven en drinken, maar we gaan ook een beetje snoepen.
De leestoets van kern 2 komt weer in parnassys, als mijn computer het doet.
Fijn weekend en tot de volgende keer.  juf Marjan Zijlstra
 

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
Herfst buiten en griezels in de klas.
Leuke opening van de kinderboekenweek.
Er waren heel veel ouders 's avonds op school, super leuk.
Lezen blijft heel belangrijk.
Volgende week spreekuur op woensdag 11 oktober.
In parnassys heb ik iets onder algemeen bij alle kinderen geschreven.
U kunt dit vast lezen.
Vandaag  heb ik een voorleesmama en gaan we naar de bibliotheek.
Volgende week heb ik ook nog voorleesouders en zelfs een opa.
Letters oefenen(geef vandaag een stencil met letters mee) blijft belangrijk.
Wie de letters goed kent kan sneller lezen.
Kern 2 van lezen is uit. Leestoets en op naar kern 3.
Vrijdag 13 okt. hebben we met de kinderen van gr. 3/8 een voorleeswedstrijd.
Elysha durft voor groep 3 mee te doen.
Het is een schoolgebeuren dus geen ouders.
Daarna is het herfstvakantie, wat gaat de tijd toch snel.
Alvast fijne dagen en tot de volgende keer.
Groeten juf Marjan Zijlstra

 

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
De groep is veranderd in een herfst/gruwelijk eng, klas.
Woensdag 4 oktober mogen de kinderen namelijk hun ouders mee naar school nemen
om in de groepen op school te gaan kijken.
Alle groepen hebben iets tentoongesteld over het onderwerp van de boekenweek.
Er is ook een boekenkraam.
De kinderen mogen 4 oktober verkleed naar school komen.
Ook is het die dag dierendag en mag een dierenknuffel mee.
Verkeersles op het plein is geregeld, bij droog weer.( Er zijn ouders die daarbij helpen.)
Als Uw kind een fiets heeft ,geef deze mee naar school.
In de verkeersles hebben we deze fietsen nodig.(ook op 4 oktober)
Op vrijdag 6 oktober gaan we op bezoek in de bieb.
Wist U dat Uw kind gratis lid mag worden? Even meegaan met uw kind om het te regelen na schooltijd.
Vrijdag 13 oktober is er een voorleeswedstrijd op school.(groep 3/8)
Een kind uit alle groepen gaat dan aan de andere kinderen een verhaal voorlezen.
Woensdag 11 oktober is er spreekuur voor groep 3.
U heeft als het goed is ,een brief gekregen.('s avonds / 's middags)
Van mij krijgt U volgende week een briefje met de tijd erop.
In parnassys zet ik een verhaaltje over Uw kind.
U krijgt vrijdag een oefenblad met woorden. Kunt U weer lezen thuis.
Nieuwe letters, ui, eu, b,( liedje b....b,b wat ben je dik, rechts staat je buik dat zie ik......)
Nieuwe woorden teen, neus ,buik.
Rekenen toets 2 komt eraan. Splitsen van de getalllen 1/5... 4= 2 en 2 b.v.
Heeft U nog gezocht naar witte lakens????
De spinnenwebben zijn inmiddels klaar.
Fijn weekend alvast.. juf Marjan Zijlstra 

groep 3 nieuws.
sorry Halloween

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
Weer een week voorbij.
Herfst is begonnen, boekenweek komt eraan en Haloween.
Thema is gruwelijk eng.
We doen er niet te eng mee in groep 3.
Heeft U witte lakens?  Of opa of oma?
Geef ze mee naar school. Ook hebben we wol nodig.
De infoavond was leerzaam en leuk. Helaas kan de powerpoint niet op de site.
Fijn weekend, juf Marjan Zijlstra

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
Leeskern 1 is afgesloten. De kinderen moeten de letters o,i,p,oo,n,e,k,s,aa,m,r,v , snel kunnen verklanken.
Ze hebben allemaal hun letterdiploma gehaald.
We gaan nu verder met de gele kern. Vandaag teen.
Schrijven van de schrijfletters vinden sommige kinderen nog moeilijk.
We proberen al woordjes te schrijven.
Met rekenen zijn we aan het tweede blok begonnen, bamzaaien... vraag maar aan uw kinderen.
Leuke bijen hangen in de gang en we gaan zo langzamerhand naar de herfst toe.
We hebben zelfs Engels gehad.
Volgende week info avond.
Fijn weekend, groetjes juf Marjan Zijlstra
 

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
Nieuwe woorden, aan, pen ,en.
Letters i,o,e enaa,oo, k,m,n,r,s,v,p.
Met deze letters maken we nieuwe woorden. B.v. sip, kip, raam,  enz.
Volgende week wordt er gekeken of uw kind deze letters kent.
Ze krijgen dan een letterdiploma nr. 1
Wanneer de letters moeizaam gaan, nodig ik U uit om ook thuis te oefenen.
Ik vertel U dan wat U kunt doen.
De eerste toets met rekenen is ook gemaakt. de uitslag zet ik in parnassys.
Heel belangrijk is tellen tot 20 met aanwijzen.
Ook de cijfersymbolen t/m 10 moeten ze nu kennen.
We hebben mooie rozen gemaakt en zonnebloemen met een bij erop.
De kinderen weten nu al heel veel over bijen. Bijen boekje is mee naar huis.
We gaan ook nog bijen maken voor in de gang.
Schrijven van de letters gaat steeds beter. De aa en k zijn wel heel moeilijk.
De kinderen hebben een brief voor de infoaond meegekregen.
Als U komt even mee terug geven.
Mijn klassenouders zijn: Dean zijn moeder, Jelte zijn moeder en Aiden zijn moeder.
Zij gaan mij helpen met van alles in groep 3.
Fijn weekend en tot de volgende keer.    juf Marjan Zijlstra
 

nieuws groep 3
Groep 3 nieuws,
Alweer bijna een een weekje om.
Wat kunnen we alveel.
Nieuwe woorden: vis en sok.
Schrijfletters: n,s,r,v en k al een beetje. Stickers verdienen en stempels.
Cijfers 1 t/m 5.
Met alle letters nieuwe woorden maken in klikklak boekje. b.v. raam,rik,mis,aan enz.
Losse letters en plaatjes erbij zoeken in letterdoos.
Splitssommen, 6<  3 ,    5<  2  , 4< 3     Tellen van voorwerpen met goede getal erbij.
                                  3            3          1
Getallenrij goedmaken van 1/ 12, welke getallen zijn er weg.
De bij met biologie, boekje. (komt als het klaar is mee naar huis)Leuke vissen in de gang en in de klas.
De regels van groep 3, veiligheid en lief zijn voor elkaar.
Maandag studiedag, kinderen zijn dan vrij.
Boekje lezen, maan en sommige kinderen al moeilijker, ook met extra hulp.
Op donderdag heb ik een hulpje in de klas ,die stage loopt, juf Serena.
Fijn die extra handen.
Fijn weekend alvast en tot de volgende keer.   juf Marjan Zijlstra

 

groep 3 nieuws
Groep 3 nieuws,
Elke week probeer ik een stukje te schrijven over groep 3.
Vandaag de eerste.
Wat hebben de kinderen hard gewerkt van de week.
En wat kunnen ze al.
Woorden ik, maan en roos. En ook de letters hiervan.
Leesletters zijn anders, dus leren we ook schrijfletters.
De i, m en r hebben we geoefend.
Alles hoeft nog niet super en fouten maken mag, leer je van.
Ook voor mij was het best wennen aan zo'n hele dag achter elkaar met de kinderen.
Al het begin is weer anders , komt allemaal best in orde.
De getalleen 1,2,3 en 4 kunnen we ookal schrijven en we maken al getallenlijnen tot 13.
Verkeer gehad, biologie, handvaardigheid enz...... Oook spelen we nog in hoeken.
Als U iets wil vragen, na schooltijd bent U altijd welkom.
Fijn weekend alvast en tot volgende week.   Juf Zijlstra