groep 4
Ingeborg Faber, Nell Quik

 
Tijd over!
Voor het eerst dit schooljaar hadden we tijd over op de dinsdag. Ik moet eerlijk bekennen dat de muziekvakleerkracht ziek was ;-). We hebben elkaar in 2-tallen gemasseerd. Fijne muziek op de achtergrond. Wat ging het relaxed. En wat deden de kinderen goed mee!

Woensdag 20 maart studiedag!
Woensdag 20 maart is er een studiedag. De kinderen hebben deze dag vrij.

7 februari verkeersles groep 4
Donderdag 7 februari heeft groep 4 om 11.00 uur verkeersles. De kinderen hebben dan hun fiets nodig. Mocht het weer heel slecht zijn, gaat het niet door.

Vossenjacht vrijdag 29 maart
Op vrijdag 29 maart van 8.30 tot 12.00 gaan we met de school een vossenjacht houden. We hebben voor groep 4 zes! hulpouders nodig. Vijf om een groepje te begeleiden en 1 om vos te zijn. Graag horen we wie er kan komen helpen. Opgeven voor 8 februari via de mail ifaber@o2a5.nl

Rekenles over klokken
Vandaag hebben we kloksommen gemaakt. Aan bod is gekomen: 5 voor - 5 over - 10 voor - 10 over - 5 voor half - 5 over half - 10 voor half - 10 over half. Voor veel kinderen nog erg moeilijk. Ga thuis oefenen!

Feest op het plein
Vandaag geen gym maar balspelletjes in de grote zaal. En.......extra lang naar buiten. Sneeuw wat leuk. Sneeuwpop maken of een sneeuwballengevecht. Echt feest op het plein. Koud maar wel heel gezellig.

Cito toetsen
We zijn vandaag in groep 4 begonnen met de Cito toetsen. De komende 3 weken gaan de kinderen getoetst worden voor Rekenen-Wiskunde, Spelling, Begrijpend Lezen en Technisch Lezen dat zijn de DrieMinutenToets en AVI. We merken dat de kinderen moe zijn. We hopen dat u uw kind op tijd naar bed doet. Zodat ze iedere dag uitgerust aan de toetsen kunnen beginnen.

Schoenendoos meenemen/ maquette maken
Vrijdag 18 januari moeten de kinderen een schoenendoos meenemen. We gaan een maquette maken n.a.v. wereldoriëntatie (thema huizen). Graag de doos voorzien van naam.

Spelletje meenemen
De kinderen mogen vrijdag 21 december een spelletje meenemen, alleen geen nintendo's of iets dergelijks.

Vrijdag 21 december
Vrijdagochtend 21 december mogen de kinderen uitslapen en hoeven ze pas om 09.30 uur op school te zijn. De juffen en meesters zijn al wel op de normale tijd aanwezig op school. Ook zijn de kinderen al om 12.00 uur uit. Wij wensen u allemaal fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar! Mvg juf Quik en juf Ingeborg Faber.

Intekenlijst
Goedemiddag, de kerstviering is al snel. We hopen er een gezellig en sfeervol feest van te maken. Met groep 4 eten we in het lokaal. Ook hebben we een uitvoering in de dorpszaal. U heeft het programma kunnen bekijken in de laatste Nieuwsbrief. We willen dan ook aan u vragen om hapjes te maken voor het kerstdiner in de groep. Denk aan stobrood met smeersel, spiesjes, gehakt balletjes enz. Zoet, gezond en hartig. U bent vast creatief genoeg om iets te verzinnen en te maken. Er komt een intekenlijst bij de deur van groep 4 te hangen. U kunt het zelf invullen, u kunt het doorgeven aan uw kind of aan ons. We zullen er iedere dag een foto van maken wat er zoal opstaat. Zijn er vragen laat het ons weten.

Sommetjes groep 4
Vandaag met rekenen hadden we sommetjes als bijv. 32+20=, 51+30=, 16+40=, 58-30=, 65-30= 60-8=, 50-9=, 70-5= Veel kinderen vonden dit best nog lastig. Oefen dit thuis ook eens met uw zoon of dochter.

Glazen potje met waxinelichtje
Let op nog niet alle kinderen hebben een glazen potje meegenomen van huis. Don of vrijdag willen we de glazen potjes gaan versieren. Graag nog een potje plus waxinelichtje op batterij meegeven van huis als uw zoon of dochter nog geen potje heeft meegenomen.

Sinterklaas en zijn Pieten
news_item20181205155942.jpg

Vandaag in groep 4 hebben we heel rustig Sint gevierd. Veel kinderen waren niet lekker of vonden het zo spannend! We hebben gezongen en gedanst. Film gekeken en gekleurd. Lekker lang buitengespeeld. Piet deelde ook nog pepernoten uit. Het cadeau van de Sint vonden de kinderen prachtig. De foto hieronder staat op z'n kop!


Gymles vervalt
Op dinsdag 4 december vervalt de gymles. We hebben die dag de judo klasles.

Judoles
Woensdag 28 november is de judoles. Graag makkelijke kleding aan. En de meisjes hun haren in staarten of vlechten.

Studiedag
Goedemorgen, de juffen en meesters hebben morgen, dinsdag 27 november, studiedag. De kinderen zijn daardoor vrij morgen!

Schoen meenemen!
Donderdag a.s. mogen de kinderen hun schoen zetten op school! Woensdag a.s. komt er een voorpiet langs om dit te vertellen. Dit mag u natuurlijk niet vertellen aan uw kind!!

Open Podium
Ook zo genoten van de optredens? De kinderen van groep 4 hebben heel intensief geoefend. Het liedje van Bløf kwam bij judo aan de orde. Later als ik groter ben....., dan heb je profijt van deze lessen. Het maakt je wat zekerder. Je gaat er steviger van in je schoenen staan. Do-re-mi hebben we bij muziek gekregen en hebben we aangeleerd. Het optreden geeft altijd veel spanning en kriebels in onze buik. Daarom zijn we ook bijzonder trots op "onze" kinderen.

Luizenpluizen
De luizenpluismama's zijn geweest. We hebben goed nieuws; er is niemand met hoofdluis. Top!

Voorleeswedstrijd
Donderdag aanstaande zullen de voorleeskinderen nog een keer voorlezen en daarna zal de winnaar bekend worden gemaakt. Nummer 1 mag voorlezen, nummer 2 mag plaats nemen in de jury.

Speren gemaakt!
news_item20181012154608.jpg

Vanmiddag hebben we echte speren gemaakt met hulp van ouders. Wat was dit gaaf! Ouders bedankt voor 't helpen! Ook hebben we een herfstwerkje/plakwerkje gemaakt met ecoline. Wat zijn ze mooi geworden!


Verkeersles don 11 oktober
Donderdag 11 oktober is er verkeersles voor groep 4. Voor de ouders die helpen, graag half 11 aanwezig ivm klaarzetten. Eerder hoeft niet ivm buitenspelen/pauze.

A.s. vrij 12 oktober speren maken!
A.s. vrijdag gaan we speren maken. Denkt u er aan dat uw kind vrijdag zelf een stok meeneemt. Voor de ouders die helpen, we starten 12.45 uur.

Voorleeswedstrijd
Een aantal kinderen hebben zich opgegeven voor de voorleeswedstrijd. Het is de bedoeling dat ze thuis oefenen met voorlezen. Ze mogen zelf een boek van thuis kiezen en een stukje hieruit voorbereiden. Donderdag en vrijdag a.s. mogen de kinderen al een stukje laten horen als ze dit willen. Volgende week zal er een winnaar gekozen worden. De winnaar mag voorlezen op het podium. Nummer twee mag in de jury plaats nemen.

Tip herfstvakantie!
In het kader van wereldoriëntatielessen is het misschien een leuk idee om in de herfstvakantie een bezoekje te brengen aan het Oertijdmuseum in Boxtel.

Judo
Woensdag 10 oktober hebben we de 2e judoles. De meneer die deze les geeft heeft gevraagd of alle kinderen makkelijke kleding aan kunnen krijgen. En of de meisjes hun haren in staarten of vlechten kunnen doen/ krijgen.

Veel kinderen en ouders in de school
Wat ontzettend leuk om zoveel kinderen en belangstellende ouders in school te zien. Om de werkjes te bewonderen. En de boekenkraam te bezoeken. En wat een boeken zijn er verkocht. Top!

Kinderboekenweek 2018
Vandaag is de Kinderboekenweek gestart. Het thema is Vriendschap. U bent van harte welkom vanavond van 18.30 - 19.30 uur. U kunt in de groep kijken en er is een boekenwinkel aanwezig. Er zijn weer een hoop leuke en mooie boeken. Let wel op: contant betalen.

Studiemiddag en knuffel mee
Op donderdag 4 oktober hebben de juffen en meesters ' s middags studiedag. Uw kind heeft tot 12 uur les. Daarna zijn ze vrij. Ze eten dus niet op school. Ze mogen op deze ochtend een dierenknuffel meenemen i.v.m. dierendag.

Speer
Volgende week en de weken daarna gaan we les 2 van wereldoriëntatie maken. Het thema is: oeroude mensen. We willen met handvaardigheid een speer gaan maken. Geef aan uw kind een kale tak mee van ongeveer 1 meter en 20 centimeter. Welke papa's/ mama's kan ons helpen om tijdens de handvaardigheidles van deze tak, samen met een kind, een speer te maken. De les wordt op vrijdag 12 oktober vanaf kwart voor 1 gegeven. Geef u op bij juf Ingeborg.

Formulieren
Van sommige kinderen missen we nog: leerlingstamkaart/ toestemmingsformulier voor gebruik van foto's en video's en de hulpouderlijst. Wil u deze z.s.m. aan uw kind meegeven.

Verkeersles wo 10 oktober
Woensdag 10 oktober staat de verkeersles voor groep 4 op de agenda. Bij deze willen we u vragen om de kinderen een fiets mee te laten nemen.

Ma 8 oktober omgekeerd oudergesprek/herfstgesprek
Vanaf 16.30 uur staat ma 8 oktober het omgekeerd oudergesprek op de planning. Alle ouders hebben hierover een mail ontvangen. Denkt u er wel aan om dan het formulier "omgekeerd oudergesprek/herfstgesprek" mee te nemen.

Informatieavond 26 september
Woensdag 26 september van 18.45 - 19.45 uur heeft groep 4 de informatieavond. Gelijktijdig zullen ook de groepen 1/2a, 1/2b en 3 hun informatieavond houden. U kunt binnen lopen. Er zal een power point zijn met een algemeen gedeelte van de school en daarna zal het toegespitst zijn op groep 4. We hopen u allemaal te ontmoeten.

Omgekeerde oudergesprekken
Op maandag 8 oktober willen we in groep 4 de omgekeerde oudergesprekken houden. We starten om 16.30 uur. U krijgt voor dit gesprek t.z.t. een formulier om in te vullen. Ook wordt er een notitie in ParanasSys gezet. We zijn al begonnen in ParnasSys om er een begin van de notitie te maken. Na 8 oktober wordt deze notitie verder aangevuld.

Leuke uitspraken
Dinsdag tijdens de les van Wereld Oriëntatie vroeg een kind; juf hoe oud bent u? Ik antwoord; 52 jaar. Zó riep hij uit; dat is oud! Toen leefden er nog dino's. Oké dan! Helder. De les van vorige week is niet helemaal over gekomen. ;-) Zelfde kind iets later tijdens Nieuwsbegrip. Ik eindigde de les met de vraag; als je koning of koningin mag zijn en je zit in de Glazen Koets, hoe zou je de mensen groeten? Er kwamen heel veel begroetingen: zwaaien, wuiven, knikken en buigen. Toen riep er 1 kushandjes. We gingen kushandjes aan elkaar geven. Toen riep hij door de groep; croissantjes wat zijn dat? Croissantjes bleken dus kushandjes te zijn. Met een tevreden gevoel ben ik aan het einde van de schooldag weer op de fiets naar huis gestapt. Deze uitspraken maken het vak van juf zijn zo onwijs leuk.

Judo
Misschien heeft u het al gelezen of gehoord. We zijn begonnen met judo. Maandag hebben we de theorie gehad en morgen de 1e les. Move a head verzorgt dit. We hopen dat u uw kind makkelijke kleding aan kunt geven. Ze krijgen voor de les allemaal een judopak aan. Op 10 oktober is er een informatieavond.

Rekentoets Snappet
De kinderen hebben een rekentoets op Snappet gemaakt. Dit was best spannend zo voor de eerste keer. Vandaag is spelling aan de beurt. De resultaten staan in Parnassys.

Schaken
Molenwaard Actief organiseert vanaf dinsdag 18 september een na-schoolse activiteit. Wat: schaken Tijd: 14.15-15.15 uur Hoe lang: 8 weken Meer informatie: zie website van Molenwaard Actief.

Huiswerk voor Leefstijl
De kinderen van groep 4 hebben huiswerk gekregen voor Leefstijl. Het is een stencil om te maken. Bespreek en maak hem samen met uw kind. Maandag 17 september weer mee terugnemen naar school.

De kop is eraf....!
De kop is eraf! We hebben al heel hard gewerkt. Het waren gezellige dagen. Groep 4 is echt weer heel anders dan groep 3. Ze voelen zich al echt ouder en wijzer. Leuk! Het waren ook wat onrustig dagen. Misschien heeft u het van uw kind gehoord of gelezen dat Snappet/ het werken op de tablet nog steeds niet is gelukt. Bij Snappet hebben ze een grote storing. Met grote gevolgen. Rekenen en spelling maar ook andere vakken doe we op Snappet. De kinderen en de juffen wilden er zo graag mee gaan werken. We moeten een lange adem hebben. Wie weet morgen;-)

Laatste week vakantie.......!
Goedemiddag ouders van groep 4, juf Ingeborg, juf Hilleke en ik zijn druk bezig om de puntjes op de i te zetten. Om het schooljaar goed te starten vragen wij om aan uw kind een grote 23-rings multomap mee te geven met tabbladen. Geniet nog van deze laatste "vrije" dagen. En tot maandag.