groep 5
Elise van der Linden, Rogier Jue

 
Info-avond groep 5, huiswerk en oudergesprekken 8 oktober
Beste ouders/verzorgers van groep 5,

Bij deze willen we u graag uitnodigen om aanstaande woensdagavond 3 oktober, aansluitend aan de opening van de kijkavond van de Kinderboekenweek, bij ons te komen voor de informatieavond van groep 5. We willen graag de avond zo snel mogelijk inhalen, zonder u een extra vrije avond te belasten. De kijkavond is van 18.30 tot 20.00 uur en aansluitend willen wij u van 20.00 tot 20.30 uur in ons lokaal ontvangen voor vragen/opmerkingen over het reilen en zijlen in groep 5.

Vandaag hebben alle leerlingen huiswerk meegekregen van rekenen. Dit is herhalingsstof n.a.v. de toets van blok 1. Het is niet de bedoeling dat de kinderen het per se allemaal gaan maken, maar het is wel handig om te zien wat er lukt en waarmee uw zoon of dochter nog zou moeten oefenen. Aanstaande maandag geven we nog wat losse stencils mee van de oefeningen die specifiek voor uw zoon of dochter noodzakelijk zijn. Als ze het af hebben, hebben wij een nakijkstencil voor ze en kunnen ze trots laten zien hoe het oefenen is gegaan.
Op dit moment zijn we bezig met blok 2 van rekenen. Dit gaat over de getallenlijn tot 1000. Het leert kinderen ervaren dat de systematiek van deze getallenlijn hetzelfde is als die tot 100. Hiermee kun je bijvoorbeeld heel goed oefenen op internet met de site www.rekenen.nl kies --> groep 5 kies --> getallenlijn tot 1000. Komende week volgt al de toets die gaat over deze getallenlijn, maar ook over deelsommen (omgekeerde keersommen die uit een verhaaltje gehaald moeten worden, bijvoorbeeld: 72:8=, dus ...x8=72), aanvullen tot het volgende honderdtal (620+ ?=700), sprongen van 10 op de getallenlijn tot 1000, maar ook over verschil bepalen via aanvullen (178-169 =?, dus 169 + 9=178) en het besef van wat een seconde, minuut, uur, dag, maand, jaar en eeuw is. Kortom: van alles wat.

Op maandag 8 oktober zullen wij onze oudergesprekken gaan houden. Meester Rogier en ik zullen deze gesprekken apart voeren, dus je wordt of ingedeeld bij mij of bij hem. Mocht je een voorkeur hebben, geef dit dan alstublieft aan op het briefje of in de mail. In verband met een teamvergadering deze middag zullen we pas beginnen om 16.30 uur. Je kunt aangeven of je dus aan het einde van de middag wil of 's avonds. Mocht het niet lukken om op deze dag te komen, geef dat dan aan en benader ons even voor een gesprek op een andere dag na schooltijd.

De leerlingen hebben vol enthousiasme en keihard gewerkt aan alle opdrachten bij het thema Vriendschap en we hopen dat u gezellig komt kijken woensdagavond! Hopelijk tot dan en een fijn weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,
Elise van der Linden en Rogier Jue

Woordpakketten Spelling
Alle woordpakketten van spelling Taaljournaal groep 5 kunnen hier gedownload worden.