hb-groep Molenwaard

Waarom een fulltime hoogbegaafdengroep?

Hoogbegaafde kinderen hebben behoefte aan een wezenlijk andere lesvorm. Krijgen ze die niet aangeboden, dan komen ze in de “hangmatstand”. In de hoogbegaafdengroep zorgen we dat ook deze leerlingen worden uitgedaagd om hun tanden ergens in te zetten. Zo krijgen ze weer plezier in het leren en doen ze echte succeservaringen op.
 

Wat leren we?

In de hb-groep werken leerlingen één dag per week aan de reguliere leerstof. De vier andere dagen besteden zij aan een verzwaard lesprogramma voor rekenen, taal en andere vaardigheden. Het leren leren en blijven leren staan in dit onderwijs centraal.
 

Extra aandacht voor:

                       

Versnellen?

Komen deze kinderen met 9 jaar op het voortgezet onderwijs? Nee.
 

Kosten

Er zijn geen extra kosten verbonden aan de hoogbegaafdengroep. U schrijft uw kind immers gewoon in op OBS De Tuimelaar en wij bieden passend onderwijs. Het enige dat uw kind meebrengt is een eigen tablet of laptop.

Openbaar onderwijs

O2A5-scholen zijn scholen voor en van iedereen. Bij ons kunnen kinderen samenkomen, ongeacht afkomst, levensovertuiging, geaardheid of vermogen. De school is de plaats waar we elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen, met elkaar verschillen ontdekken en van elkaar leren. Op onze scholen worden verschillen geaccepteerd en gewaardeerd. Ieder king mag er zijn en ieder kind is de moeite waard. We zoeken en we benutten de mogelijkheiden, de talenten en de eigenaardigheden van kinderen. We willen ze helpen om die kwaliteiten en verschillen te gebruiken bij het leren samenleven en samenwerken. Wij vinden de ontwikkeling van het kind belangrijker dan de regel van de lesstof. Als dat nodig is passen we het lescurriculum daarop aan.
 

Aanmelden fulltime hb-onderwijs

Als u uw kind aanmeldt, vindt een intakegesprek plaats. Hierin wordt verkend of uw kind in aanmerking komt en of er voldoende basis is om de begeleiding van uw kind met vertrouwen te starten.
Benieuwd of de hb-groep Molenwaard iets voor uw kind kan betekenen? Bel 0184-820994 of mail naar OBS De Tuimelaar en we helpen u graag verder. 
 

Lees meer over...

Schooltijden

Onderwijs

De leerkrachten

Aanmelden

Flyer

Interessante artikelen

Nieuws