Medezeggenschapsraad


Onze school vindt betrokkenheid van ouders bij school en onderwijs van groot belang. Wij zijn van mening dat uw betrokkenheid een belangrijke invloed heeft op de schoolloopbaan van uw kind(eren). 

Als ouder hecht u een groot belang aan goed onderwijs voor uw kind en bent u daar als geen ander in geïnteresseerd. Samen hebben wij dus een gemeenschappelijk belang; de ontwikkeling van goed onderwijs aan uw kind(eren)! 

De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat door de wet is geregeld om de kwaliteit van onderwijs bij ons op school in de gaten te houden. Zaken die in de MR besproken worden zijn bijvoorbeeld het schoolplan, het zorgplan, het formatieplan, de begroting en de PR van de school. De MR wordt vertegenwoordigd door 4 ouders en 4 leerkrachten. De vergaderingen zijn openbaar, u kunt altijd aanschuiven om mee te luisteren en/of te praten. Op de kalender kunt u zien wanneer er vergaderd wordt. 

De volgende personen nemen zitting in onze MR:

Oudergeleding:


Personeelsgeleding:


Wilt u meer weten over de MR of bent u geïnteresseerd om zitting te nemen in de MR, dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden of een mail sturen naar MRTuimelaar@o2a5.nl
 


De notulen van de vergaderingen vindt u hieronder: