Welkom

Wij zijn een inclusieve school met veel aandacht voor de primaire vakken zoals lezen, schrijven, rekenen, taal en wereldoriëntatie. We komen tegemoet aan de onderwijsbehoeften van ieder kind. We bieden een doorgaande leerlijn aan, waarin rekening wordt gehouden met verschillen.

 • Onze school is een openbare school. Dit betekent dat wij open staan voor iedereen en dat wij respect hebben voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond.
 • Onze kinderen leren rekening te houden met, maar ook nieuwsgierig te zijn naar de overtuigingen van anderen.
 • We leren onze kinderen bewuste en doordachte keuzes maken en hun eigen grenzen aan te geven. 
 • Er is ruimte zijn om jezelf te zijn; iedereen is anders, en dat is mooi! Wij gaan uit van deze verschillen en gebruiken die als uitgangspunt om jezelf en je talenten te ontdekken.
 • We hebben veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van ieder kind;
 • Talentontwikkeling neemt bij ons een belangrijke plaats in, we hebben bijvoorbeeld een eigen schoolorkest voor groep 5-8. 
 • De inbreng en inspraak van onze kinderen in het leerproces en de schoolontwikkeling is groot.  
 • We leren vaardigheden aan op sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens. Onze judolessen nemen hierin een belangrijke plaats in. De begrippen respect, veiligheid en vertrouwen staan centraal in onze school.

Is dat ook wat jij wilt? Kom dan eens kennismaken en sfeerproeven op de Tuimelaar!
Stuur een mail naar tuimelaar@o2a5.nl

Wie is er jarig?

 • Jamie is jarig op 11 december
 • Nilton is jarig op 12 december
 • Jayden is jarig op 15 december

Kalender

 • 15 december 2018 Tuimelbrief 3
 • 17 december 2018 Fruitdag
 • 20 december 2018 Kerstviering

naar de volledige kalender...