Staken 6 november
Wat een vervelende situatie…. Vrijdagavond is er een akkoord gesloten door de bonden met de minister waarvan op social media bleek dat er nogal verdeeldheid was in onderwijsland over of dit akkoord wel ondertekend had moeten worden. Wij hadden onze bedenkingen bij dit akkoord omdat het met name incidenteel (eenmalig) geld is en niet structureel geld wat nodig is om goed onderwijs te kunnen verzorgen. Aangezien de bonden de staking hadden afgeblazen was dat voor ons leidend om te zeggen dat we niet gaan staken. Dat kan namelijk ook niet op het moment dat er een akkoord bereikt is, de staking afgeblazen wordt en er geen tijd meer is om een nieuwe stakingsprocedure te doorlopen. Wij wilden u graag goed (en tijdig) op de hoogte houden, vandaar dat we u zaterdagmiddag al gemaild hebben dat we niet gaan staken. Achteraf gezien hadden we beter kunnen wachten met deze mededeling. Vanmiddag werd opeens bekend dat de voorzitter van de AOB is opgestapt omdat zij vindt dat ze vrijdagmiddag niet onder druk had moeten tekenen terwijl het hoofdbestuur en de leden niet gehoord waren over de inhoud van het nieuwe akkoord. Het hoofdbestuur van de AOB neemt afstand van het convenant dat gesloten is en heeft aangekondigd dat de staking dus gewoon door gaat. Het spijt ons dat we te snel een bericht naar u hebben gestuurd, we vinden dit heel vervelend. Desondanks hopen we dat u ons (alle collega’s in het basisonderwijs) wilt steunen, we worden niet serieus genomen door de politiek in Den Haag. Er is een gigantisch lerarentekort, wij mogen blij zijn dat binnen ons bestuur alle klassen een leerkracht hebben. De verwachting is dat wij hier binnen afzienbare tijd ook last van krijgen, net als in de grote steden. Wij merken het nu vooral aan dat er bijna geen invalleerkrachten beschikbaar zijn bij ziekte. Aan het verschil in salaris tussen collega’s die in het basisonderwijs werken of voortgezet onderwijs is niets gedaan en dat verschil is groot. Terwijl wij meer lesgebonden uren maken dan in het voortgezet onderwijs (ook meer dan het primair onderwijs in andere landen overigens). De salarissen van de leerkrachten zijn iets omhoog gegaan, maar niet die van het onderwijsondersteunend personeel of van de directeuren. Aan de instroom op de PABO’s is al jaren te zien dat de instroom veel te laag is om het tekort op te vangen. Dus het vak móet aantrekkelijker gemaakt worden, het zou niet meer dan normaal zijn als het salaris van een collega in het onderwijs min of meer gelijk is aan iemand met een vergelijkbare functie in het bedrijfsleven. Misschien moeten we het geluid wel groter maken dan ooit, het gaat om onderwijs van uw  - en alle toekomstige- kind(eren) dat in het gedrang is! Gaat u mee naar Rotterdam? Wij stappen om 7.18 uur in de waterbus in Alblasserdam Met vriendelijke groet,   Het team van de Tuimelaar