Aanvragen verlof


 

Vrij buiten de schoolvakanties

Soms kunt u niet tijdens de schoolvakanties met uw gezin op vakantie. Bijvoorbeeld als uw werk afhangt van seizoenen. Of als het net tijdens de schoolvakanties druk is op uw werk. Voor deze uitzonderingen kunt 1 keer per jaar kunt u toestemming vragen om op een ander moment op vakantie te gaan.

Toestemming vragen voor vakantie buiten de schoolvakanties
U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Het is fijn als u dat ruim voor vertrek doet. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. 
De directeur vraagt waarom u niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt. Soms moet u dit uitleggen in een verklaring op papier. De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. 
Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden.  
 

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

Vrij voor bijzondere gebeurtenissen

Uw kind kan ook vrij krijgen bij bijzondere gebeurtenissen. Bijvoorbeeld bij een begrafenis of huwelijk. Hiervoor moet u ook toestemming vragen. Dit kan met hetzelfde verlofformulier. Bij bijzondere gebeurtenissen kunt u voor meer dan 10 dagen vrij vragen. Dan moet u toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar. Hij controleert of kinderen naar school gaan.

Leerplicht + voortijdig schoolverlaten zhz heeft een brief opgesteld over luxe verzuim.