HB-groepen op de Tuimelaar


Hoogbegaafde kinderen leren wezenlijk anders dan andere kinderen. De meeste leerstof beheersten ze immers minstens 2 jaar geleden al. Als deze kinderen niet uitgedaagd worden, komen ze in de “hangmatstand”. In de hoogbegaafdengroep zorgen we dat ook deze leerlingen worden uitgedaagd om hun tanden ergens in te zetten, leren wat ze kunnen doen als het opeens niet meer zomaar vanzelf gaat. Zo hopen we dat kinderen plezier krijgen in het leren en met recht kunnen zeggen dat ze trots zijn op bijvoorbeeld hun doorzettingsvermogen!
 
In de hb-groep werken leerlingen één dag per week aan de reguliere leerstof. De vier andere dagen besteden zij aan een verzwaard lesprogramma voor rekenen, taal en andere vaardigheden. Het leren leren en blijven leren staan in dit onderwijs centraal.
 
Er is extra aandacht voor:

                       
We zijn in mei 2017 gestart met een hb-groep voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. Na 2 jaar hebben we ervoor gekozen om nog een groep te gaan starten, maar dan voor jongere kinderen. Deze groep is gestart in september 2019.
 
Elise Schilt en Ingeborg Faber zijn leerkrachten van de onder- en middenbouw groep, Rogier Jue en Andrea van Hoorn zijn de leerkrachten van de bovenbouwgroep. Nicole Verboom en Kim Zillig zijn respectievelijk 3 en 5 dagen aanwezig om de leerkrachten te ondersteunen.
 
Kinderen een veilige leeromgeving bieden, ze laten zijn wie ze zijn en ze uitdagen om te leren leren, daar worden wij allemaal enthousiast van!
 
Kinderen van 4-8 jaar kunnen terecht in de onder- en middenbouw groep, Noord-Amerika. In het kalenderjaar dat kinderen 9 jaar worden kunnen de kinderen naar de bovenbouwgroep, Europa en zullen naar het VO gaan als ze daar klaar voor zijn, meestal is dat rond 11-12 jaar.
We zien de 2 groepen als een unit, werken regelmatig groepsdoorbroken en hebben een doorgaande lijn ontwikkeld.
 
Er zijn geen extra kosten verbonden aan ons onderwijs. U schrijft uw kind immers gewoon in op OBS De Tuimelaar en wij bieden passend onderwijs. 
Wij zijn er trots op dat wij op onze school fulltime hoogbegaafden onderwijs kunnen aanbieden voor alle leeftijden en zien uw kind en u graag bij ons op school!

Aanmelden fulltime hb-onderwijs

Als u uw kind aanmeldt, vindt altijd eerst een intakegesprek plaats. Hierin wordt verkend of uw kind in aanmerking komt en of wij de ondersteuning kunnen bieden die uw kind nodig heeft. Bent u geïnteresseerd? Bel 0184-820994 en vraag naar ib-er  Tineke Maasland. Of stuur een mail naar tuimelaar@o2a5.nl we helpen u graag verder.

Meer lezen over hb-onderwijs binnen o2a5? 

Aannamebeleid

Wij zijn blij en stiekem ook wel een beetje trots dat zoveel ouders geïnteresseerd zijn in ons HB-onderwijs, we leggen u graag onze aanmeld- en aannameprocedure uit.
Als eerste maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek, waarin we uiteraard vertellen hoe wij werken, maar waarin we vooral nieuwsgierig zijn naar uw zoon of dochter, de ontwikkeling van uw kind in vogelvlucht, hoe het nu op school gaat en wat zijn/haar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn.

Helaas hebben we een (korte of soms wat langere) wachtlijst. Het al dan niet plaatsen van een kind gebeurt niet op basis van wie het eerst komt. Het samenstellen van een evenwichtige groep doen we met zeer grote zorgvuldigheid. Daarbij kijken we naar de verdeling op basis van leeftijden, aantal jongens/meisjes, onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, het aantal kinderen, etc. We kijken naar het geheel en daarmee naar de dynamiek van de groep.

Kinderen die in het gebied van ons samenwerkingsverband Driegang wonen, krijgen voorrang. Voor kinderen die buiten het gebied van Driegang wonen geldt dat als we verwachten dat er extra ondersteuning nodig is vanuit het samenwerkingsverband er eerst afstemming moet plaatsvinden tussen de betrokken samenwerkingsverbanden.