HB-groepen op de Tuimelaar


Hoogbegaafde kinderen leren wezenlijk anders dan andere kinderen. De meeste leerstof beheersten ze immers minstens 2 jaar geleden al. Als deze kinderen niet uitgedaagd worden, komen ze in de “hangmatstand”. In de hoogbegaafdengroep zorgen we dat ook deze leerlingen worden uitgedaagd om hun tanden ergens in te zetten, leren wat ze kunnen doen als het opeens niet meer zomaar vanzelf gaat. Zo hopen we dat kinderen plezier krijgen in het leren en met recht kunnen zeggen dat ze trots zijn op bijvoorbeeld hun doorzettingsvermogen!
 
In de hb-groep werken leerlingen één dag per week aan de reguliere leerstof. De vier andere dagen besteden zij aan een verzwaard lesprogramma voor rekenen, taal en andere vaardigheden. Het leren leren en blijven leren staan in dit onderwijs centraal.
 
Er is extra aandacht voor:

                       
We zijn in mei 2017 gestart met een hb-groep voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar. Na 2 jaar werken hebben we ervoor gekozen om nog een groep te gaan starten, maar dan voor jongere kinderen. Deze groep is gestart in september 2019.
 
Beide groepen worden begeleid door Sasha Jansen (www.kindindekijker.nl ). Sasha komt regelmatig in de groep, geeft feedback aan de leerkrachten en werkt met leerkrachten, ib en directie aan visiebijeenkomsten.
Elise van der Linden en Ingeborg Faber zijn leerkrachten van de ontdekkersgroep, Rogier Jue en Andrea van Hoorn zijn de leerkrachten van de bovenbouwgroep. Nicole Verboom is in beide groepen 1 dag aanwezig om de leerkrachten te ondersteunen.
 
Kinderen een veilige leeromgeving bieden, ze laten zijn wie ze zijn en ze uitdagen om te leren leren, daar worden wij allemaal enthousiast van!
 
Kinderen van 6-8 jaar kunnen terecht in de ontdekkersgroep. In het kalenderjaar dat kinderen 9 worden kunnen de kinderen naar de bovenbouwgroep en zullen naar het VO gaan als ze daar klaar voor zijn, meestal is dat rond 11-12 jaar.
 
Er zijn geen extra kosten verbonden aan ons onderwijs. U schrijft uw kind immers gewoon in op OBS De Tuimelaar en wij bieden passend onderwijs. Een eigen tablet of laptop werkt prettig en mag worden meegenomen. Voor wie geen eigen laptop of tablet heeft draagt de school hier zorg voor. 

Wij zijn er trots op dat wij op onze school fulltime hoogbegaafden onderwijs kunnen aanbieden voor alle leeftijden en zien uw kind en u graag bij ons op school!

Aanmelden fulltime hb-onderwijs
Als u uw kind aanmeldt, vindt altijd eerst een intakegesprek plaats. Hierin wordt verkend of uw kind in aanmerking komt en of wij de ondersteuning kunnen bieden die uw kind nodig heeft. Bent u geïnteresseerd? Bel 0184-820994 en vraag naar ib-er Jan Joostens (6-8 jaar) of Tineke Maasland (vanaf 9 jaar). Of stuur een mail naar tuimelaar@o2a5.nl we helpen u graag verder.

Meer lezen over hb-onderwijs binnen o2a5?