Ons onderwijs


We werken met zogenaamde ‘thuisgroepen’ en ‘instructiegroepen’. De thuisgroep is de basisgroep van een kind. Hierin zitten meerdere leeftijden bij elkaar. Kinderen kunnen van elkaar leren. Ieder kind is een keer de jongste, maar ook een keer de oudste van de groep. In de thuisgroep worden vakken gegeven zoals leefstijl, Engels, wereldoriëntatie, judo en gym. Bij andere vakken, zoals rekenen en begrijpend lezen, werken we met instructiegroepen. De één heeft een intensievere uitleg nodig dan de ander. Het ene kind zal de rekenstof van een week sneller tot zich genomen hebben dan een ander kind. Voor begrijpend lezen kan het kind op een ander niveau werken, het niveau kan dus per vak verschillen.

Bij de verschillende thuisgroepen werkt een vast team van onderwijsprofessionals nauw samen als unit: 

De hoeveelheid instructie wordt door de leerkracht, samen met het kind, vastgesteld in een ontwikkelgesprek. Deze individuele ontwikkelgesprekken vinden vanaf leerjaar 4 iedere 4-6 weken plaats met de leerkracht van de thuisgroep.

In plaats van het geven van losse zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek), bieden wij deze vakken als geheel aan; we noemen dit wereldoriëntatie, we gaan werken met thema’s waarin de bovenstaande vakken aan bod komen. Vooral voor de bovenbouw betekent dit veel opzoekwerk op de computer; de kinderen kunnen werken met chromebooks. Wilt u meer weten over Blink? www.blinkwereld.nl

Wij vinden het belangrijk om ruimte te geven aan het ontwikkelen en ontdekken van talenten, voor kinderen uit leerjaar 5-8 is twee keer per jaar een periode met keuzevakken zoals bijvoorbeeld iets creatiefs, technisch, iets sportiefs en nog veel meer. We houden een aantal keer per jaar een open podium en tot slot stralen alle kinderen op de eindmusical. Wat ons betreft is onze missie dan geslaagd!  

Wij geven lessen volgens de Move a-Head 1+1=3 methode. Alle kinderen (groep 1-8) gaan aan de slag met R.V.V. (Respect Vertrouwen en Veiligheid), conflicthantering, samenwerken en zelfbeeld. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de theorie die in de klas wordt gegeven, wordt geoefend en ervaren in de gymzaal door middel van judolessen en daarna zichtbaar wordt in het gedrag in de klas, op school en thuis. Voor meer informatie, kijk op www.move-a-head.nl