groep 7
Mark den Ouden

 
Cito M7
De afgelopen 3 weken hebben de leerlingen van groep 7 hard gewerkt aan Cito M7 toetsen. De uitslagen hiervan zijn zichtbaar in Parnassys, daarnaast zullen deze in het komende rapport worden ingevoegd.
De druk is nog niet meteen van de ketel, want van verschillende methodes vallen de toetsen precies in deze week. Voor Spelling, Taal en Rekenen gaat het om toetsen die niet thuis geleerd hoefden te worden.
Van Geschiedenis en Engels wel. Dat had ik het liefst gespreid, ware het niet dat de leerlingen zelf liever meer tijd wilden om Engels te leren, waardoor die toets ook in deze week valt.
Na deze drukke week gaat de druk wel van de ketel. Gelukkig hebben we dan 'normale' lessen en kunnen we rustig toewerken naar een welverdiende voorjaarsvakantie.

Woordpakketten Spelling
Alle woordpakketten van spelling Taaljournaal groep 7 kunnen hier gedownload worden.