groep 7
Mark den Ouden

 
Citotoetsen
Aankomende week starten de Cito toetsen voor groep 7. Een en ander zal ongeveer twee weken in beslag nemen. Dinsdag 15 januari wordt begonnen met Rekenen en Wiskunde. Deze toets bestaat uit drie delen en zal  op dinsdag woensdag en donderdag plaatsvinden.
Ook Spelling wordt getoetst; twee delen. Dan volgt Begrijpend Lezen en tenslotte wordt er afgesloten met de toetsen van Technisch Lezen. 
De Cito periode verloopt meestal minder gestructureerd dan 'gewone' weken. Er wordt namelijk nog meer dan gewoonlijk een beroep gedaan op de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerlingen op het moment dat zijzelf een (deel)toets al hebben afgerond; zij moeten dan wachten en stilletjes, zelfstandig ander werk doen.
De resultaten van de toetsen zullen aan het eind van de periode zichtbaar zijn in Parnassys.

Woordpakketten Spelling
Alle woordpakketten van spelling Taaljournaal groep 7 kunnen hier gedownload worden.